Ämne Progress:

Innehåll riskturedning

Utredningens omfattning ska vara anpassad efter verksamhetens komplexitet, typ av hantering och de brandfarliga varornas egenskaper. Med tanke på att hantering av brandfarliga varor kan ske på många olika sätt så kan utredningen vara alltifrån enkel till betydligt mer omfattande.

En riskutredning skall redovisa följande:

  • vilka tillbuds-, och olycksscenarier kan uppstå?
  • vilka konsekvenser kan de ge?
  • hur stor är sannolikheten att dessa ska uppstå; stor/liten, acceptabel/oacceptabel, etc.?
  • vilka åtgärder bör vidtas för att minska sannolikheten?

Exemplet med en olycksfjäril nedan är ett sätt att utföra riskanalysen på. Där jobbar man med förebyggande och begränsande barriärer till ett oförutsett utsläpp.

Vägledning med instruktioner och förklaringar till finns att ladda ned på MSB:s webbsida.

Scroll to Top