Ämne Progress:

Ansvar och uppgifter

Heta Arbeten

Om/när något underhållsarbete i form av ”Heta Arbeten” skall genomföras i fastigheten/verksamheten och det berör områden/lokaler som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, skall tillstånd inhämtas av den som är föreståndare för hanteringen i verksamheten.

En tillståndsansvarig skall alltid gå igenom kontrollistan med hetarbetaren och brandvakten och det är bara om arbetet skall utföras i en lokal där hanterar brandfarlig vara förekommer som det blir aktuellt att inhämta tillstånd även från den som är föreståndare för hanteringen.

Scroll to Top