Ämne Progress:

Vad säger lagen om hantering?

Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE SFS 2010:1011

Nedan följer utdrag från viktiga paragrafer ur lagen och förordningen.

Som du ser ställer lagen krav både på hantering, kompetens, tillstånd, riskutredning, föreståndare och förbud mot öppen eld eller andra tändkällor där brandfarlig vara förvaras och hanteras.

Till lagen följer också ett antal föreskrifter.

Föreskrifterna definierar vad som räknas till brandfarliga varor, sätter regler för hantering av olika typer av brandfarlig varor, sätter gränser på volymer för när tillstånd krävs och gränser på volymer och placering i försäljningsställen t.ex.

Vi kommer att gå igenom utdrag från några viktiga föreskrifter i detta avsnitt. Ladda ned föreskrifterna nedan för att få en överblick hur dessa ser ut och vad de innehåller.

Det finns ett 30-tal olika föreskrifter som styr olika områden beroende på verksamhet och hantering av olika typer av brandfarlig vara. Alla dessa föreskrifter finns att ladda ned på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida MSB.SE

Nedan följer utdrag från paragrafer i viktiga föreskrifter att känna till.

Som vi ser i föreskriften ovan, skiljer sig mängden för när en verksamhet blir tillståndspliktig på typ av verksamhet. Publika lokaler som butiker, gallerior, samlingslokaler, restauranger m.m. får hantera mindre mängder av vissa brandfarliga varor än vad en icke publik får göra innan tillstånd måste sökas.

Vi kommer att titta mer i detalj på den här föreskriften när vi kommer till lektionen som handlar om tillstånd och volymer.

 

För att sammanfatta det här avsnitten kan vi hänvisa till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida där både lag, förordning och samtliga nu gällande föreskrifter går att hitta och ladda ned. Det är sammanlagt ett 30-tal olika föreskrifter som tar upp olika områden av hantering. En handfull av dem gäller för alla typer av verksamheter och hantering. Resten gäller för särskilda verksamheter och enskilda typer av hantering.

Besök webbsidan msb.se för att få ordentlig koll på vad som gäller i just din verksamhet.

Scroll to Top