Ämne Progress:

Termisk tändpunkt

Alla ämnen och material har en termisk tändpunkt, d.v.s när det antänds genom värme. Det behöver alltså inte vara en öppen låga eller gnista utan kan vara en het yta, varm luft eller strålningsvärme från en brand eller annat hett föremål.

Vi kan jämföra med några ”fasta” ämnen bara för att få en uppfattning om vilka temperatuerer det krävs för att olika ämnen/material skall antändas.

  • Vissa plastsorter    >100ºC
  • Tobak                      175ºC
  • Tidningspapper        185ºC
  • Skrivarpapper          350ºC
  • Trä                   200-400ºC
  • Matolja                    300ºC
Scroll to Top