Ämne Progress:

Temperaturområde

Vid vilken temperatur är risken då störst att det finns en antändbar ång-luft-blandning i ett slutet kärl? Det har att göra både med ämnets flampunkt och brännbarhetsområde. Bilden ovan visar några exempel på temperaturområden, där det finns en risk att antändbar blandning finns om temperaturen runt omkring ligger inom temperaturområdet. Om vi tittar på bensin, så har den är väldigt låg flampunkt (-43ºC) och den har ett väldigt snävt brännbarhetsområde (1-8%) som vi såg i förra avsnitten. Det tillsammans gör att risken för en antändbar blandning redan vi väldigt låga temperaturer (-30-40ºC) är hög. Etanol däremot har en högre flampunkt (12ºC) och ett bredare brännbarhetsområde (4-16%). Då är risken större att vi får en antändbar blandning i rumstemperatur eller en varm sommardag.

Scroll to Top