Ämne Progress:

Risker | Tändkällor

När riskanalys genomförs i lokalerna behöver man titta på vilka ämnen som hanteras, deras egenskaper som vi gått igenom i de här avsnitten, vilka rutiner som finns för hanteringen och vilka risker för spill/läckage som kan uppstå, samt vilka eventuella tändkällor som finns vid hanteringen.

Det kan som bilden ovan visar vara olika typer av gnistor, öppna lågor, heta ytor, elektrisk utrustning eller annat som kan antända ett spill eller utsläpp.

Utifrån vad som kommer fram i riskanalysen kan det sen behöva vidtas en del förebyggande åtgäder som bilden nedan visar.

Scroll to Top