Ämne Progress:

Flampunkt

På filmerna nedan kommer vi att visa flampunkten för några vanliga brandfarliga vätskor. Vi börjar med bensin som har en väldigt låg flampunkt.

Nästa video visar flampunkten för etanol. Den har en högre flampunkt än bensin.

Vi avslutar med att titta på lampolja. Den har en högre flampunkt än både bensin och etanol.

Som du ser på bilden ovan klassas all vätska som har en flampunkt på 100ºC eller lägre som brandfarlig vätska. Den delas in i olika klasser och har ett krav på märkning på alla produkter som har en flampunkt på 60ºC eller lägre.

Diesel, lampolja och tändvätska har alla flampunkter över 60ºC. Etanol som är grundingrediensen i T-röd och spolarvätska har en flampunkt på 12ºC, utspädd spolarvätska 25-30ºC, för att nämna några vanliga brandfarliga vätskor som de flesta av oss hanterar.

Flampunkt och andra begrepp som vi kommer att gå igenom under de här avsnitten hittas i produktens säkerhetsdatablad.

Scroll to Top