Ämne Progress:

Brännbarhetsområde

I filmerna nedan ser vi exempel på mager respektive idealisk blandning mellan acetonångor och luft.

På bilden ovan visas några exempel på brännbarhetsområden. Om vi jämför bensin med etanol och acetylen t.ex. så ser man stora skillnader på dem.

Bensin har ett väldigt snävt brännbarhetsområde som ligger mellan 1-8% bara, aceton ligger mellan 3-13%, etanol ett lite bredare område på mellan 4- 16%, medan acetylen har ett väldigt brett område på mellan 1-87% ungefär.

Scroll to Top