Föreståndare

Brandfarlig vara

Kursmaterial

Här kan du ladda ned kursmaterial som du kan ha som stöd och göra anteckningar på.

Inför flera av avsnitten längre in i kursen kommer du också att kunna ladda ned de föreskrifter vi går igenom. Du kommer även kunna ladda ned informationsblad som MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram. Det är den myndighet som har ansvaret för de föreskrifter som gäller vid hantering av brandfarlig vara. Inför varje nytt avsnitt som innehåller nedladdningsbart material kommer du att kunna hämta det på samma sätt som här, via en knapp.

Scroll to Top