Välkommen till Hald & Tesch Brand e-learning portal

Vårt utbud av e-learning kurser

 • Brandfarlig vara grundkurs

 • Brandskyddsansvarig enligt LSO

 • BRF Brandskydd i bostadsrättsföreningar

 • Föreståndare brandfarlig vara

 • Första hjälpen L-ABC

 • Grundläggande brandteori

 • SBA – BUS vårt brand- och utrymningssystem

Brandfarlig vara – grundkurs

SYFTE

Du ska efter utbildningen känna till olika branfarliga varors egenskaper och veta vilka risker som är förknippade med hanteringen.

Du ska också veta hur du ska agera för att unvika riskfyllda situationer.

Du ska känna till vad lagen säger om tillståndsmängder.

INNEHÅLL

 • Vanliga egenskaper
 • Ämnens egenskaper och risker
 • Exempel på skyddsåtgärder
 • Kortfattad orientering om lagstiftning

MÅLGRUPP

Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller brandfarliga varor.

OMFATTNING

Ca 1  timme

 

Brandskyddsansvarig enligt LSO

SYFTE

Deltagarna skall erhålla fördjupad kunskap i brandskydd.

INNEHÅLL

 • Grundläggande brandskydd
 • Utrymning
 • Checklistor och kontrollpunkter
 • Brandfarlig vara
 • Lagar och förordningar
 • BUS Brand- och utrymningssystem

MÅLGRUPP

Du som är tänkt att verka som brandskyddsansvarig och/eller kontrollant. Samtliga verksamheter.

OMFATTNING

Ca 2 timmar

Brandfarlig vara – Föreståndare

SYFTE

Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

INNEHÅLL

 • Föreståndarens ansvar
 • Hantering av brandfaraliga varor
 • Lagar och föreskrifter
 • Tillståndshantering
 • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Riskutredning enligt ATEX
 • Tillsyn

MÅLGRUPP

Du som är eller ska bli föreståndare brandfarliga varor i verksamheter där hanterningen av brandfarliga varor är omfattande och för dig som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden.

OMFATTNING

Ca 3 timmar

 

Brandskydd i BRF

SYFTE

Deltagarna skall erhålla fördjupad kunskap i brandskydd.

INNEHÅLL

 • Grundläggande brandskydd i flerbostadshus
 • Brandfarlig vara i flerbostadshus
 • Lagar och förordningar
 • BUS Brand- och utrymningssystem
 • Checklistor och kontrollpunkter

MÅLGRUPP

Styrelsemedlemmar, hyresgäster

OMFATTNING

Ca 1 1/2 timmar

Grundläggande brandskyddsutbildning

SYFTE

Ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning för att höja beredskapen i verksamheten inför en brand/utrymningssituation.

INNEHÅLL

 • Lagkrav
 • Brandrisker
 • Brandtriangeln
 • Förebyggande brandskydd
 • Utrymningskunskap
 • Släckarkunskap

MÅLGRUPP

Samtliga anställda, vid nyanställningar, vikarier, teoretisk repetition mellan praktiska övningstillfällen.

OMFATTNING

Ca 1 1/2 timme

 

Scroll to Top